PATYRIMINIS UGDYMAS SU IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKINIAIS

Antrasis etapas – metodikos testavimas

Veiklos tema – ARTIMOJE APLINKOJE AUGANČIŲ MEDŽIŲ, KRŪMŲ IR ŽOLIŲ TYRIMAS

 

    Veiklos tikslas supažindinti vaikus su artimoje aplinkoje augančiais augalais: medžiais, krūmais, žolynais ir jų dalimis bei atliekamomis jų funkcijomis. Stebėdami, gretindami atrado pagrindinius požymius, skiriančius medžius, krūmus ir žoles. Tyrinėdami vaikai nusakė gyvų organizmų priklausomybę nuo aplinkos. Atlikdami paprastą tyrinėjimą su sraige, mokiniai gebėjo apibūdinti augalus, kaip maisto visiems organizmams gamintojus. Būdami gamtoje su vaikais aptarėme augalų dalis. Mokiniai jas įtvirtino veiklos lape, pasakydami, kurios augalo dalies nematome, nes yra po žeme ir kokios augalo dalies nėra šiuo metų laiku. Taip vaikai praktiškai suvokė skirtingą augalų gyvenimo trukmę: vienmetis, dvimetis, daugiametis. Teritorijoje suskaičiavo spygliuočius ir lapuočius medžius. Mokiniai palygino, kokių medžių daugiausiai, kokių – mažiausiai. Išmatavo medžių kamienų apimtis matavimo rulete bei apglėbdami kamienus.

    Patirtinis mokymas(is) leidžia vaikams įsisavinti žinias per realią gyvenimišką patirtį. Vaikai įsitraukė į aktyvią veiklą, ieškojo atsakymų, tikrino informaciją skirtingomis priemonėmis. Veiklos skatino vaikus mąstyti, klausti ir ieškoti atsakymų, bendradarbiauti, reflektuoti. Po stebėjimų gebėjo apibendrinti bei padaryti išvadas. Taip pat veiklose atsiskleidė vaikų gebėjimas valdyti emocijas, priimti sprendimus, ugdyti valią ir susikaupimą.

Mokytojos: Jūratė Paitian, Asta Paulevičienė, Neringa Akelaitienė 


 

 


PATYRIMINIS UGDYMAS SU PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKINIAIS

Antrasis etapas – metodikos testavimas

Veiklos tema – ATSTUMO MATAVIMAS

    Vasaros laikas – tai kelionių metas, todėl ir buvo pasirinkta veiklos tema – „Atstumo matavimas“. Praktinės veiklos metu vaikai suvokė, dėl kokios priežasties yra naudojami sutartiniai matų vienetai. Atlikdami paprastus matavimus - savo sprindžiu, plaštaka, matavimus savo ištiesta ranka bei pėda ir žingsniu - vaikai suvokė, kad kiekvieno žmogaus kūno dalių ilgis yra skirtingas, todėl nebūtų galima tiksliai nusakyti atstumo nuo vieno objekto iki kito. Tam ir buvo įvesti įvairūs matavimo vienetai. Veiklos metu vaikai vartojo pagrindinius ilgio matavimo pavadinimus, naudojosi paprasčiausiais buitiniais matavimo prietaisais: matavimo juosta, rulete, atstumo matavimo ratuku. Vaikai, matuodami atstumą matavimo ratuku iki pasirinkto objekto, patyrė matavimo džiaugsmą, kai matavimo rato apsisukimų skaičius pasiekia 1  metrą, pasigirsta trakštelėjimas. Tuomet, atstumą iki pasirinkto objekto tikrino naudodami kitą matavimo priemonę – ruletę. Buvo padarytos išvados, palyginant tiksliai išmatuotą atstumą su iš akies spėtu rezultatu. Vaikai įsivertino gebėjimą numatyti atstumą tarp objektų.

    Patirtinis mokymas(is) leidžia vaikams įsisavinti žinias per realią gyvenimišką patirtį. Vaikai įsitraukė į kūrybišką ir aktyvią veiklą, ieškojo atsakymų, tikrino informaciją skirtingomis priemonėmis. Veiklos skatino vaikus mąstyti, klausti ir ieškoti atsakymų, bendradarbiauti, reflektuoti. Taip pat veiklose atsiskleidė vaikų gebėjimas valdyti emocijas, priimti sprendimus, ugdyti valią ir susikaupimą.

Mokytojos: Jūratė Paitian, Asta Paulevičienė, Neringa Akelaitienė 


 

 PROJEKTAS ,,PATYRIMINIO UGDYMO DIEGIMAS MARIJAMPOLĖS REGIONO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE" 

Patyriminis ugdymas nuotoliniu būdu.

Savaitės tema „Per mokslo kalnus“

Kaip mokyti įdomiau? Mums, mokytojoms, dirbant nuotoliniu būdu kilo šis klausimas. Ruošdamos pateiktis ugdymui(si) namuose pagal savaitės temą pateikėme įvairių, įdomių bandymų, tyrimų, eksperimentų. Vaikai iš prigimties yra tyrinėtojai. Jie aplinką tyrinėja per pojūčius. Vaikas nuolat turi matyti, girdėti, liesti, uosti, ragauti. Suaugusiojo vaidmuo vaiko tyrinėjimuose neabejotinai yra labai svarbus. Aktyvus suaugusiojo domėjimasis vaiko veikla, stiprina jo troškimus, kuo daugiau sužinoti, suteikia ryžto tęsti tyrinėjimus. Tenkinant vaikų smalsumą, siekiant, kad ugdymas būtų įdomus, patrauklus, priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai, namuose, padedami savo šeimos narių  atliko įvairius bandymus, tyrimus su vandeniu, oru, eksperimentavo spalvomis, panaudodami namuose turimas priemones. Tyrinėdami vaikai sužinojo daug naujo, ugdomoji veikla tapo įdomi.

Priešmokyklinio ugdymo mokytojos

Neringa Akelaitienė ir Asta Paulevičienė

 

PROJEKTAS ,,PATYRIMINIO UGDYMO DIEGIMAS MARIJAMPOLĖS REGIONO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE" 

Patyriminis ugdymas nuotoliniu būdu.

“KAČIUKŲ” gr. eksperimentai, bandymai, tyrinėjimai

 Kaip tikri mokslininkai, mažieji smalsauja ir tyrinėja aplinkinį fizinį bei gamtos pasaulį. Vaikai bando įvardyti, susipažinti su tam tikra medžiaga. Kūrybiškumas susijęs su gebėjimu atrasti tai, kas nauja, originalu ir netikėta. “Kačiukų” grupės vaikučiai namuose tyrinėjo, terliojo, bandė, atrado, išmėgino. Veikla tapo įdomi.

„Kačiukų“ grupės mokytoja

Jūratė Paitian


PATYRIMINIS UGDYMAS SU ,,SMALSUČIŲ" IR „KODĖLČIUKŲ“ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKINIAIS

Antras etapas - metodikos testavimas. „Kelionė po sėklų karalystę“

Įsigijome įvairiausių sėklyčių: saulėgrąžų, pupelių, moliūgų, žirnių, agurkų, nasturtės ir kt. Agurkų, žirnių, nasturtės sėklas paruošėme sudaiginimui. Veiklų metu aiškinomės, kokių sąlygų  reikia, kad sėklos sudygtų, kiekvieną dieną stebėjome, kaip jos keitėsi. Vaikai stebėjo, kaip skirtingos sąlygos veikia įvairių sėklų dygimą, o duomenis fiksavo stebėjimų lapuose. Po stebėjimų atliko apibendrinimą ir suformulavo išvadas. Vaikai sužinojo, kad sėkla yra lyg sandėlis įvairių vertingų medžiagų, kurių reikia naujam augalui augti, taip pat dar kartą pakartojo augalo sandarą ir kam skirta tam tikra augalo dalis. Skaitmeninio mikroskopo pagalba tyrinėjome, kaip atrodo daigelį išleidusi sėkla, kuo skiriasi nuo nedaigintos. Per multimedia vaikai žiūrėjo filmuką (https://www.youtube.com/watch?v=eKo5F87A8a0) apie tai, kas atsitinka su sėkla, kai ji pasodinama į žemę. „Atradėjų studijos“ laboratorijoje vaikai padidinamojo stiklo pagalba tyrinėjo žemės sudėtį, sodino sudaigintas, žirnio, agurko, nasturtės sėklytes. Procesą fiksavo stebėjimo lape. Savo stebėjimus perteikė meninėje veikloje atlikdami kūrybinius darbus.

Patirtinis mokymasis leidžia vaikams įsisavinti žinias per realią gyvenimišką patirtį. Vaikai įsitraukė į kūrybišką ir aktyvią veiklą, ieškojo atsakymų, tikrino informaciją pasitelkdami savo asmeninę patirtį. Veiklos skatino vaikus mąstyti, klausti ir ieškoti atsakymų, bendradarbiauti, reflektuoti. Taip pat veiklose atsiskleidė vaikų gebėjimas valdyti emocijas, priimti sprendimus, spręsti problemas, ugdytis valią ir susikaupimą.

Mokytojos:  Asta Paulevičienė,  Neringa Akelaitienė,  Jūratė Paitian 

 

 

PRADEDAMAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS ,,PATYRIMINIO UGDYMO DIEGIMAS MARIJAMPOLĖS REGIONO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE" 

Antras etapas - metodikos testavimas

Patyriminis ugdymas ,,Smalsučių" priešmokyklinio ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo ,,Žirniukai" grupėje.

Mokomės ne išmokti, o suprasti...

Patyriminis arba patirtinis mokymas – tai organizuotas procesas, kurio metu per tiesioginį patyrimą įgyjama žinių, ugdomi gebėjimai, kuriuos vėliau galima pritaikyti realiame gyvenime. Tai mokymas arba mokymasis veikiant, kai besimokantieji įgauna įgūdžių, žinių, ugdo gebėjimus ir vertybes iš savo, o kartais ir kitų patirties. Priešmokyklinės grupės „Smalsučiai“ vaikai kartu su mokytojomis Asta ir Neringa ,,Atradėjų studijos" laboratorijoje stebėjo, tyrinėjo daržovių sėklytes, svogūnus, žemės sudėtį, į kurią daržovės bus sodinamos ar sėjamos. Atrado daugybę įdomių dalykų (žemėje mikroskopo pagalba rado sudžiūvusias skruzdėles, medžio plaušo plaukelius ir dar daug visko). Savo pirščiukais sėjo sėklytes, sodino svogūnus, kiekvienas sau pasisodino ir grupėje augins surfinijos daigelį. Tai atsakomybės jausmas, teigiamų emocijų pliūpsnis!

Ikimokyklinio ugdymo ,,Žirniukai" vaikai, kartu su mokytojomis Roma ir Irena grupėje ,,įkūrė" šiltnamį, kuriame patys pasėję augina, prižiūri, rūpinasi augaliukais.

Priešmokyklinio ugdymo mokytojos Neringa Akelaitienė ir Asta Paulevičienė

   

 Marijampolės vaikų lopšelis-darželis “Ąžuoliukas”

 .