Mūsų visų – ir mažų, ir didelių – gyvenimai yra kaip pasakos, pilnos išbandymų, ieškojimų, atradimų ir laimės.

Pasakos pripildo gyvenimą prasmės, saugumo ir stebuklo jausmo .Pasakos praturtina vaiko fantaziją, ugdo socialines ir moralines nuostatas, turtina kalbą, moko elgesio normų, teikia estetinį pasigėrėjimą. Be viso to neįmanomas augančio žmogaus žmogiškųjų vertybių įsisavinimas, dvasinis ugdymas.

Tradicinis renginys „Augu su pasaka“

Kasmet Mokolų mokykloje- darželyje vyksta tradiciniai šventiniai rytmečiai skirti  projektinei veiklai „Augu su pasaka“

 Balandžio 02 dieną mokyklos –darželio  salėje vyko ikimokykinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių pasakų šventė „Augu su pasaka“. Visose grupėse atgijo personažai iš vaikų mėgstamų pasakų. Sulaukėme svečių iš kitų miesto lopšelių-darželių- tai „Nykštukas“, „Želmenėliai“, „Pasaka” 

Šiais mokslo metais visose grupėse atgijo personažai iš vaikų mėgstamos pasakos. Kiekviena grupė dalyvavo pagal savo gebėjimą, savitai, nuo mažiausio iki didžiausio galėjo išreikšti save laisvai improvizuodami,  atskleisdami veikėjų nuotaikas. Į procesą integruoti ir tėveliai, gamino pasakų personažus, dekoracijas. Sukurtą pasaką   vaikučiai su auklėtoja pasekė, parodė savo draugams .

 

Renginio organizatorė:

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja-metodininkė

Virginija Vasiliauskienė

 


Marijampolės vaikų lopšelis-darželis “Ąžuoliukas”

 .