MENŲ DIENA

       Su gražiu ugdytinių, lankančių miesto muzikos mokyklas, koncertu pasitikome Menų dieną (2018-05-11). Antroji dalis prasidėjo „Vaiduokliukų“ spektakliuku apie šiuolaikinį vilką ir septynis ožiukus. Trečiai daliai šauniai pavyko suburti visus Mokolų mokyklos-darželio auklėtinius ir pedagogus  į  vieną didelį menišką sodą, kuriuo tapo įstaigos kiemas. Čia virė, kunkuliavo smulkios menų dirbtuvėlės, kuriose triūsė daug mažų ir didesnių rankelių.

     Gala pasirodyme galėjome pasidžiaugti vieni kitų darbais, palydėti plojimais, o  įstaigos administracija visus pavaišino skaniais obuoliais.

 

                                                                                                                                                                                                Daiva Bingelienė

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis “Ąžuoliukas”

 .