Š.m. kovo 16 dieną, Marijampolės Mokolų mokykloje – darželyje įvyko tarptautinio vaikų piešinių konkurso „Lietuviais esame mes gimę...“ parodos eksponavimas ir baigiamasis renginys. Piešinių konkursas   buvo organizuotas  siekiant paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį. Konkurse dalyvavo Lietuvos ir užsienio ikimokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigų ugdytiniai. Šis konkursas skatino vaikus domėtis Lietuvos istorija, ugdyti pagarbą ir meilę Tėvynei. Ugdytiniai visa tai išreiškė dailės kalba. Sulaukėme net 200 piešinių iš įvairių ugdymo įstaigų.  Tai Punsko savivaldybės vaikų darželio, Punsko Vidugirių pagrindinės mokyklos, Jonavos, Kėdainių, Kauno ir Marijampolės savivaldybės darželių ir mokyklų.  Komisija atrinko 109 piešinius. Jie buvo patalpinti virtualioje kūrybinių darbų parodoje Marijampolės Multicentro paskyroje. Visi norintys galėjo balsuoti už jiems patikusius piešinius. Laimėtojams buvo įteikti diplomai ir atminimo dovanėlės. Renginį organizavo pedagogės: Loreta Andriuškevičienė, Neringa Akelaitienė, Lina Čižikienė, Nijolė Jurgelaitienė.

 

                                                                                         Mokytoja ekspertė  Loreta Andriuškevičienė

APDOVANOJIMAI


Tarptautinio piešinių konkurso „Lietuviais esame mes gimę...“


5-6 METŲ


 


I VIETA                                                                             I VIETA


DOVYDAS STADALIUS                                                  DIANA STASKELIŪNAITĖ


Vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“                                        Punsko savivaldybės vaikų darželis


 


II VIETA                                                                            II VIETA


AMANDA ŽIUGŽDAITĖ                                                OLIVIJA DZEMIONAITĖ


Lopšelis-darželis „Vaivorykštė“                                         Vidugirių pagrindinė mokykla


 


III VIETA                                                                          III VIETA


NOJUS GENEVIČIUS                                                      SONATA ZIMNICKAITĖ


Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija                              Punsko savivaldybės vaikų darželis


 


7-8 METŲ


I VIETA     


KAMILĖ KAVALIAUSKAITĖ


Petro Armino progimnazija


 


II VIETA


MIGLĖ SALATKAITĖ


Mokolų mokykla-darželis


 


III VIETA                                                                            III VIETA


EMILĖ ANDRULIONYTĖ                                                   RUGILĖ UTMANAITĖ


„Šaltinio“ pagrindinė mokykla                                              „Smalsučio“ pradinė mokykla


 


9-10 METŲ


I VIETA                                                                                I VIETA


MARIUS ŽEBRAUSKAS                                                   KAMILĖ BEKAMPYTĖ


Mokolų mokykla-darželis                                                      Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija


 


II VIETA                                                                               II VIETA


AUSTĖJA ABRAITYTĖ                                                      GRETA GAVĖNAITĖ


Mokolų mokykla-darželis                                                       Petro Armino progimnazija


 


III VIETA                                                                             III VIETA


IZABELĖ PAPEČKYTĖ                                                     SKAISTĖ ANDRIUŠAITYTĖ


Mokolų mokykla-darželis                          Vilkaviškio R.Keturvalakių mokykla-daugiafunkcis centras                                                        


 

                                                                                  Renginio organizatorė Loreta Andriuškevičienė

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis “Ąžuoliukas”

 .