1918 metų vasario 16-ai paminėti ir Lietuvos valstybės 100-mečio

 pėdomis pakeliauti...

         Jei ne slaptosios mokyklos, spaudos draudimo metais (1863- 1904)  ir knygnešiai, nežinia ar šiandien galėtume pasitikti Lietuvos valstybės šimtmetį.... Pasimokę iš Kauno „Ąžuolo“ katalikiškos mokyklos, nusprendėme  parodyti, kaip po ganiavos į slaptas, žandarų persekiojamas mokyklas, rinkosi ir jose mokėsi Lietuvos vaikai. Kaip slapta gabenamos lietuviškos knygos ir kita spauda pasiekdavo lietuvių namus, kaip už lietuvišką žodį kovėsi didžioji tautos dalis,  priešakyje su kunigais ir kitais pažangiais žmonėmis.

        Puikiai suvaidino mano, 4b vaikai, šauniai mamytės padirbėjo ruošdamos aprangas, ir senovinius indus, Justas išmoko žandaro kalbos – rusiškai, Nida pabuvo puiki mama ir namų šeimininkė bei mokytoja, tetulės Ieva, Milda ir Alina slapta atnešė vargo mokyklai knygas...  

Štai ką rašė kitiems tėveliams Aljanos mamytė, e-dienyne, pasibaigus vaidinimui.

Vargo mokykla-vaidinimas sujaudino, sugraudino. Labai gražiai ištransliuota, priverčia susimąstyti ir dar labiau vertinti mūsų LAISVĘ. AČIŪ mūsų vaikams, o labiausiai mokytojai už visas pastangas vesti lietuvišku keliu mūsų vaikus. O jau Nidos vaidyba -100 balų“ .

Ačiū, Jums,  mano mokiniai ir jų tėveliai...

            Daiva Bingelienė 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis “Ąžuoliukas”

 .