PABŪKIME KARTU
 

 

  Adventas. Sninga, ramuma

  Lyg motinos nerta skara

  Apgaubs, sušildys, nuramins,

  Blakstienom ašarą įpins.

  Ir lyg vaikystėje kadais

  Papuošim langus angelais. (S. Kisielienė)          

                                                                                                                                              

Įprasminant šį laukimo, ramybės, susikaupimo ir šviesos grąžos laiką, Marijampolės Mokolų mokykloje – darželyje  gruodžio 1 d. rinkosi Marijampolės miesto ikimokyklinių  įstaigų  meninio  ugdymo pedagogai.  Renginio tikslas – kartu su mūsų įstaigos darželio ir priešmokyklinių grupių vaikučiais prisiminti primirštus senuosius Advento papročius ir tradicijas. Renginio metu vaikai  susipažino su vyrų, moterų ir vaikų veikla ilgais Advento vakarais. Visos darželio grupės kuo išradingiau puošė Advento vainiką, suko ratelius, žaidė šiam laikotarpiui skirtus ramius  žaidimus, minė mįsles. Susikaupę klausėsi suvalkietiškais drabužėliais pasipuošusių mergaičių kankliavimo, kuriam ritmiškai   pritarė  akmenukais, senolių darže užauginta pupa, medine grumde... Savo išradingumu ir žiniomis nenusileido  ikimokyklinės ir priešmokyklinių grupių ugdytiniai – neliko nei vienos neįmintos mįslės! Pasirodo, stengėsi ne veltui – vaikai buvo apdovanoti ,,obuoliukais-nykštukais“, o miesto svečiai – baltais angelais.

Rytmetys ,,Pabūkime drauge‘‘ baigėsi  darnia drauge su miesto ikimokyklinių  įstaigų  meninio  ugdymo pedagogais sudainuota daina ,,Kalėdų rytą“.

 

Renginio organizatorės:

meninio ugdymo pedagogė metodininkė Virginija Rutkauskienė

ir mokytoja metodininkė  Roma Upitienė.

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis “Ąžuoliukas”

 .