"Adventas-šventų Kalėdų laukimas"

Kasmet tradiciškai organizuojamos advento vakaronės. Advento vakaronių metu vaikai su savo šeimų nariais prisimena lietuvių liaudies papročius, tradicijas, pabūna kartu. Advento metu su vaikais kalbėjome apie gerumą, užuojautą, toleranciją, gerus darbus ir stebuklo – šventų Kalėdų – laukimą. Koks Adventas be Adventinių vakarojimų?! Vakaronės metu vaikai dainavo, žaidė lietuvių liaudies žaidimus, minė mįsles. Taip buvo prisimintos advento tradicijos, papročiai, puoselėjama lietuvių etnokultūra. Šio jaukaus renginio pabaigoje vieni kitiems linkėjome gerumo, atjautos, stiprybės, ištvermės, meilės ir šviesos.

"Kačiukų" gr. auklėtojos: Violeta Kriščiūnienė ir Jūratė Paitian

Meninio ugdymo pedagogė Virginija Rutkauskienė

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis “Ąžuoliukas”

 .