,,Gerumas-kalba, kuria galime kalbėtis“

Š. m. gruodžio 1 d. Marijampolės Mokolų mokykloje – darželyje įvyko respublikinė pradinių klasių mokinių konferencija ,,Gerumas-kalba, kuria galime kalbėtis“.Konferencijos tema puikiai tiko prieškalėdiniam susikaupimo laikotarpiui, kurio metu darome gerus darbus ir džiaugiamės jau padarytais gerais darbais. Konferencijoje dalyvavo  27 mokiniai iš įvairių respublikos mokyklų. Konferencijos dalyvius pasveikino Marijampolės Švietimo skyriaus vedėja Asta Vaznienė,Šv. Jono Pauliaus II parapijos klebonas Marius ir mokyklos –darželio direktorė Rimanta Trečiokienė  bei 4 b klasės mokiniai su mokytoja Neringa Akelaitiene.Mokiniai dirbo dviejose darbo grupėse. Renginio organizatoriai sudarė palankias sąlygas mokiniams pasidalinti mintimis ir patirtimi su bendraamžiais iš kitų miestų apie savanorystę senelių globos namuose, dalyvavimą įvairiose gerumo akcijose, pagalbą beglobiams gyvūnams bei artimiausioje aplinkoje esantiems žmonėms. Mokiniai papasakojo apie savo patirtis, išgyventus jausmus. Konferencijos pabaigoje mokiniai diskutavo, kurie pranešimai patiko labiausiai,vaišinosi arbata. 

                          
   Mokytoja Loreta Andriuškevičienė

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis “Ąžuoliukas”

 .