Mes iš gamtos – mes su gamta...2015

Jau ne pirmus metus Marijampolės Mokolų mokykla – darželis organizuoja Miško šventę.  Šiais mokslo metais spalio 17d. vyko tęstinis projektas „Mes iš gamtos – mes su gamta...2015“ skirtas Miškininko dienai paminėti, saugumo ir gaisrų miškuose bei giriose prevencijai. Šventė vyko Kazlų Rūdos miške, „Vokiškų kalnelų“ aikštelėje. Ją organizavo mokytoja Daiva Bingelienė.

         Miško šventėje dalyvavo Mokyklos darželio mokiniai, priešmokyklinių grupių vaikai, pedagogai, tėvelių atstovai, mokyklos administracija, slaugytoja. Šventę padėjo organizuoti VĮ Kazlų Rūdos mokomosios miškų urėdijos atstovai. Šventės tikslas- gilinti mokinių žinias miško ir apsaugos klausimais, puoselėti meninę saviraišką, kūrybiškumą, improvizuojant plėsti pasaulėžiūrą, profesinę orientaciją. Miško šventė pavyko puikiai. Visi pasipuošę kaukėmis, pasigaminę“ miško pasus“ šauniai dalyvavo Miško stotelių ieškojime. Stotelėse puikiai atsakinėjo bei rinko antspaudus. Kartu su slaugytoja mokėsi rūšiuoti šiukšles, išklausė apie šiukšlių rūšiavimo ypatumus. Mokiniai atsivežė puikių piešinių tema „Saugokime mišką ir jo gyventojus“. Sulankstę piešinius kaip knygą, juos padovanojo Kazlų Rūdos Miškų urėdijos muziejui. Pedagogai bei tėveliai taip pat išklausė miškininko Redo Rutkausko paskaitą „Lankymosi miškuose taisyklės ir jų laikymosi ypatumai“. Kad Miško šventė pavyko puikiai, rodo mokinių ir visos mokyklos – darželio bendruomenės atsiliepimai.

                                                             Logopedė Aušra Šmulkštienė

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis “Ąžuoliukas”

 .