Vasaros poilsio stovykla „Saulutė“

Vasaros poilsio stovykloje „Saulutė“ buvo sudarytas vienas būrys. Kiekviena diena prasidėdavo stovyklos vėliavos pakėlimu bei būrio prisistatymu, skanduote. Dieną baigdavome vykusios veiklos aptarimu, įspūdžių pasidalinimu bei metraščio pildymu, vėliavos nuleidimu. Stovyklavimo metu  vyko įvairi veikla mokykloje, tiek už jos ribų.

Birželio 1d. stovyklautojams buvo pravestas saugaus elgesio instruktažas. Mokyklos-darželio sveikatos priežiūros specialistė Ramunė Kaleinykienė pravedė pokalbį apie asmens higieną ir supažindino mokinius su užkrečiamų ligų profilaktika.  Vaikai lankėsi Marijampolės multicentre. Ten jie puikiai praleido laiką. Kūrė muziką, piešė piešinius naudodami įvairias programas, konstravo, žaidė „judesio“ žaidimus.

Marijampolės dailės mokyklos mokytoja metodininkė Aušra Staugaitytė pakvietė mokinius į dailės mokyklą. Vaikus supažindino su piešinių spausdinimo prietaisu, įvairiomis dailės priemonėmis, paroda. Kiekvienas stovyklautojas nusipiešė savo rankelę ir ją papuošė. Gavosi įspūdingi  darbai.  Į svečius buvo pakviesta Marijampolės dailės mokyklos mokytoja metodininkė Neringa Krivičienė. Mokyklos-darželio teritorijoje vyko jaunųjų kūrėjų pleneras „Intuityvi tapyba“. Mokytoja kartu su stovyklautojais tapė tai ką tuo metu visi jautė. Vaikai nutapė labai įdomius piešinius. Jie tapydami ne tik pažino dailės pojūtį ir grožį, bet vyko ir socialinė bei pažintinė veikla.

Stovyklautojai aplankė  Lietuvos prezidento Kazio Griniaus muziejų ir joje esančią ekspoziciją „Kauno ponios ir ponai: XX a. 3-4 dešimtmečio stilius“. Muziejininkas  Tomas Kukauskas supažindino su to laikmečio įvairiais daiktais: suknelėmis, galvos apdangalais, knygomis, nuotraukomis. Vaikai sprendė užduotis, dėliojo dėliones, kurios supažindino vaikus su praeities istorija.

Stovyklautojai turėjo galimybę Marijampolės miesto Kraštotyros muziejuje susipažinti su ekspozicija „Molio kelias“ bei nusilipdyti įvairius daiktus: puodynėles, lėkštutes, žmogeliukus, vazeles ir kt.

Ugdytiniams buvo organizuota išvyka į Rimanto Stankevičiaus muziejų. Ten jie susipažino su lakūno bandytojo gyvenimu, galėjo pasimatuoti lakūno šalmą bei pažiūrėti filmą apie R.Stankevičių.

Stovykloje vaikai aktyviai žaidė sportinius, judriuosius žaidimus. Regbio treneris Alvydas Kasperavičius supažindino su regbio žaidimo taisyklėmis. Žaidė įvairius stalo žaidimus  mokyklos–darželio informaciniame  centre su bibliotekininke Lina Tamošaitiene.

                  Paskutinę dieną mokiniai buvo pakviesti į senovinių transporto priemonių parodą, o sugrįžę vaišinosi tortu, kurį iškepė ir padovanojo UAB „Adelytė“. Stovyklos „Saulutė“ programa buvo įdomi, turininga ir įvairi.

Stovyklos vadovė            Loreta Andriuškevičienė          

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis “Ąžuoliukas”

 .