Gegužė – atsiskaitymų metas

Jau dvidešimt metų, kai mūsų mokykloje-darželyje vaikai gali gyvai išgirsti suvalkietiškų kanklių skambėjimą. Anksčiau šiuo instrumentu naudodavausi muzikos pamokose, įvairiuose klasės, mokyklos renginiuose. Pajutusi, kad vaiko prigimčiai artima kanklių muzika,  nusprendžiau mokyti savo klasės gabesnius mokinius. Mano lūkesčiai pasiteisino su kaupu! Labai greitai vaikai  įsisavindavo  ne tik pagrindines pirštų padėtis, natų pavadinimus, bet galėdavo  paskambinti lengvesnes liaudies melodijas. Taip kilo mintis papildomam ugdymui skirtoje valandoje  mokyti vaikus skambinti kanklėmis. Metams bėgant, norinčių muzikuoti šiuo  instrumentu atsirasdavo vis daugiau... Kiekvienais metais gegužės mėnesį Marijampolės kraštotyros muziejuje vyksta naujai išmokusių skambinti kanklėmis atsiskaitymas – egzaminas. Juos stebi muziejaus sudaryta vertinimo komisija, įteikiami jaunojo kanklininko (-ės) pažymėjimai. Šiemet sėkmingai egzaminui pasirengė 4 mokinės: Alina Suyenova ir Urtė Belickaitė (2b kl.), Akvilė Zapolskytė ir Deimantė Kiškytė (4b kl.). Tikiuosi, kad šios mergaitės  ir  kitose  mokyklose tobulins savo muzikinius gebėjimus, praturtins save ir suteiks dvasinio peno kitiems.

Suvalkietiškų kanklių studijos ,,Žiedelis“ mokytoja Roma Upitienė

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis “Ąžuoliukas”

 .