Stovykla „Saulutė“

Dabar Mokolų mokykloje-darželyje beveik visai negirdėti vaikų šurmulio. Praėjusį penktadienį 2015-06-12 d. darbą baigė dieninė, socialiai remtinų vaikų, stovykla „Saulutė“. Šiemet stovyklą lankė 24 vaikai, kurie pasidalino į du būrius ir pasivadino „Voriukais“ bei „Draugai“ . Dvi savaites vyko įvairi veikla tiek mokykloje, tiek už jos ribų. Kiekviena diena prasidėdavo stovyklos vėliavos pakėlimu bei būrių prisistatymu, skanduote. Baigdavosi metraščio pildymu, dienos įvykių aptarimu ir vėliavos nuleidimu.

Šiemet stovyklautojai aplankė Marijampolės multicentrą; Lietuvos prezidento Kazio Griniaus muziejų; palaimintojo Jurgio Matulaičio ir kraštotyros muziejus; Šventos šeimos seserų vienuoliją; žiūrėjo spektakliuką vaikų bibliotekoje; lankėsi miesto parkuose; dirbo su dailininkėmis; mokėsi saugoti sveikatą vasaros metu; sužinojo pagrindines palapinės dalis, bei jos pastatymo ir sulankstymo privalumus; išmoko keliais būdais nusipinti juosteles, skirtas ryšėti ant rankos. Sveikatą stiprino žaisdami judriuosius žaidimus ir estafetes, mokyklos-darželio kieme.

Paskutinę dieną vaikai lankėsi kino teatre, kur žiūrėjo filmą “Septintas Nykštukas“ , vaišinosi nuostabiu, Giraičio kepyklos dovanotu, tortu bei buvo apdovanoti Algio Padvelskio įmonės „Komota“  nuotraukų, su stovyklos šauniausiomis akimirkomis,  „asorti“.

Dėkoju visiems septyniolikai pedagogų, administracijai ir dar daugeliui darbuotojų prisidėjusių prie sėkmingo stovyklos „Saulutė“ gyvavimo.

Geros visiems vasaros...

Vyriausioji stovyklos vadovė                 Daiva Bingelienė

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis “Ąžuoliukas”

 .