Pailgintos dienos grupės veikla

Rodos, neseniai susirinkome į Rugsėjo pirmosios šventę, o jau antras mokslo metų mėnuo ritasi. Stengiamės vieni kitus geriau pažinti, įtvirtinti pamokose įgytas žinias. Kryptingai tęsiant mokinių kompetencijų ugdymą popamokinėje veikloje, svarbu stiprinti pasitikėjimą savimi žaidžiant, lavinant bendravimo, savarankiškumo įgūdžius. Pailgintoje grupėje dirbanti pedagogė Irina Abramavičienė,  mokinių tarybos koordinatorė,  į svečius pasikvietė mokyklos-darželio mokinių tarybos moksleivius ir socialinę pedagogę Giedrę Karčiauskienę. Žaidėme žaidimą  „Gero elgesio taisyklės“. Plėtėme supratimą apie draugus ir draugystę, ugdėme pareigingumą, pagarbą vienas kitam. Gero elgesio taisyklės skatina kultūringai elgtis su aplinkiniais, tausoti daiktus, įsiminti ir vartoti mandagumo žodžius. Tikimės, jaukiai iš šiltai praleista popietė gerins  pailgintos grupės mikroklimatą.

                                                                   Irina Abramavičienė mokinių tarybos koordinatorė    ir  socialinė pedagogė Giedrė Karčiauskienė 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis “Ąžuoliukas”

 .