Adventinė vakaronė "Ežiukų" grupėje

Žmonės nuo seno visą gruodžio mėnesį laukia Šventų Kalėdų. Seniau per adventą trankių darbų nedirbdavo, didelių linksmybių nekeldavo. Advento vakarais visa šeimyna susėsdavo prie žvakės ir dirbdavo įvairius darbus. Taip ir mūsų „Ežiukų“ grupės vaikučiai, jų tėveliai, sesutės ir broliukai susirinko į Adventinę vakaronę. Bevakarodami kartu su tėveliais ir svečiais dainavome liaudies dainas, minėm mįsles, žaidėm žaidimus, deklamavome eiles. Dirbome: vieni  perrinko pupeles, kiti suko siūlus, gamino eglutei girliandas... Vaišinomės vaisiais, saldumynais, namine duona bei gira. Visų nuotaika buvo gera, šventiška. Su dideliu džiaugsmu ir gerai nusiteikę lauksime šventų Kalėdų ir Naujųjų metų.

 „Ežiukų“ grupės auklėtojos

 Priešmokyklinio ugdymo pedagogės:

 Virginija Vasiliauskienė ir Genė Seliokienė

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis “Ąžuoliukas”

 .