Veiksmo savaitei BE PATYČIŲ 2014

     2014 m. kovo 24-30 dienomis  Mokolų  mokykloje - darželyje vyko renginiai, skirti veiksmo savaitei  BE PATYČIŲ. Ar toks bruožas kaip kilnumas, mandagumas, tolerancija egzistuoja dabartiniame pasaulyje? Ar dabartiniai vaikai atitinka kultūros elgesio reikalavimams? Tai klausimai, kurie nuolat kelia diskusijas . Diskutuoti šia tema galima būtų dar ilgai. Juk elgesio kultūra yra amžinas dalykas. Todėl mes dar turime laiko apmąstyti ir kai ką keisti savo ir vaiko  gyvenime.

      Nei vienas žmogus negali gyventi vienas, tačiau gyventi tarp žmonių ir bendrauti su jais taip pat nėra lengva. Kiekvienas iš mūsų pasirenka sau tinkančią kultūrą. Bet kaip sužinoti, ar ji teisinga?

   Didelė meno kūrinių dalis atskleidžia žmonių ar personažų elgesio kultūrą, kilnumą. Deja, kasdieniniame gyvenime žmogus ne visada sugeba elgtis tolerantiškai, mandagiai. Tačiau mokėdamas žavėtis literatūriniais herojais, vaidinti, vaikas  rodo, kad jis tą bruožą brangina, mokosi iš herojų.

     Priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniai, vadovaujant pedagogėms Virginijai Vasiliauskienei ir Genei Seliokienei  šia tema paruošė nuotaikingą vaidinimą "Mandagumo mokykla" Kūrėme "Draugystės knygą" , kartu su socialine pedagoge Sonata Daugirdiene ,šias vaikų ir tėvelių sukurtas knygeles padovanojome mokyklos -darželio bibliotekai.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė - metodininkė

Virginija Vasiliauskienė

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis “Ąžuoliukas”

 .