Respublikinė pradinių klasių mokinių konferencija „Aš augu sveikas ir saugus“

Pradinių klasių bendrosios programos ir Žmogaus saugos bendroji programa remiasi įvairių ugdymo sričių ir mokomųjų dalykų žiniomis, gebėjimais bei patirtimi. Nagrinėjant temas apie kasdienį gyvenimą, siektina, kad mokiniai gebėtų atpažinti grėsmes ir pavojų keliančias situacijas, išmoktų saugoti gyvybę ir rūpintis sveikata. Dėl šios priežasties, lapkričio 29 d., buvo nuspręsta organizuoti respublikinę pradinių klasių mokinių konferenciją „Aš augu sveikas ir saugus“. Konferencija sulaukė 31 dalyvio iš Ukmergės, Kauno,  Kėdainių, Šakių ir Marijampolės miestų. Konferencijos dalyvius pasveikino Mokolų mokyklos-darželio 3a klasės mokiniai, vadovaujami mokytojos ekspertės Loretos Andriuškevičienės. Sveikinimo žodį tarė Marijampolės savivaldybės švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Angelė Mikulienėnė ir Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Lina Laukaitienė, pranešimą mokytojams skaitė Marijampolės visuomenės sveikatos biuro, Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistė Sigita Čėsnienė. Mokiniai dirbo trijose darbo grupėse. Parengtuose pranešimuose buvo aptarta saugi elgsena buityje, gamtoje ir eismo aplinkoje, sveika gyvensena, narkotikų ir rūkymo žala, santykiai su draugais. Po to mokiniai užrašė savo mintis ir pristatė kitų grupių draugams, kaip jiems sekėsi dirbti. Šauniai padirbėję, dalyviai vaišinosi rėmėjų UAB “Mantinga“, V.Giraičio gamybos ir komercinės įmonės, IĮ „Korinta“, AB „Pieno žvaigždės“ gardumynais. Po vaišių mokiniai bendravo su policijos bičiuliu Amsiu, klausėsi jo patarimų. Konferencijos dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis. Šią konferenciją organizavo mokyklos-darželio direktorė Rimanta Trečiokienė, pavaduotoja ugdymui Nijolė Jurgelaitienė, mokytoja ekspertė Loreta Andriuškevičienė, mokytojos metodininkės: Neringa Akelaitienė, Lina Čižikienė, Violeta Žmuidienė.

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis “Ąžuoliukas”

 .