Pailgintos dienos grupės veikla

Po pamokų mokiniai susirenka pailgintos dienos grupėje. Labai  svarbu padėti mokiniams įtvirtinti pamokose įgytas žinias, mokyti vaikus bendravimo ir bendradarbiavimo meno su grupės draugais ir suaugusiais. Norėdama užtikrinti jaukią, draugišką ugdymosi aplinką, pailgintos dienos grupės auklėtoja Irina Abramavičienė organizavo šaunią popietę ir į svečius pasikvietė socialinę pedagogę. Prasmingai ir tinkamai organizuota popamokinė veikla, tai naujų įgūdžių tobulinimas, galimybė artimiau pažinti grupės draugus. Jaukiai ir šiltai praleista popietė išliks ilgam ir gerins grupės mikroklimatą.

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis “Ąžuoliukas”

 .